Branná výchova v médiích

Příprava na válku (1937)

http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1937/1937_1

Válka už není jen ve Španělsku, japonským jednotkám nedokáže vzdorovat Čína. Osvěta před hrozící válkou probíhala na všech frontách. Hranou scénku Civilní protiletecká ochrana (CPO) napsal František Pátek.

RETRO: Branná výchova a civilní obrana před rokem 1989

https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/retro-branna-vychova-a-civilni-obrana-pred-rokem-1989-pamatujete-20220329.html

Historik Richard Švanda připomíná období, kdy ve školách nechyběla branná výchova a dbalo se na výcvik obyvatelstva v rámci civilní obrany.

Blíží se návrat branné výchovy? Děti nevědí, jak se chovat v krizových situacích

https://cnn.iprima.cz/blizi-se-navrat-branne-vychovy-deti-nevi-jak-se-chovat-v-krizovych-situacich-106908

Měli by mít čeští žáci v rozvrhu opět brannou výchovu? Přihlížející pondělní soutěže pro školáky v Havířově, kterou organizovala Armáda české republiky, se domnívají, že ano. Dětem podle velitelů chybí nejen fyzička, ale také znalosti, jak se chovat v krizových situacích.

Česká škola mění osnovy: Branná výchova jako povinný předmět?

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130227/cast/603603/

Branná výchova se u nás datuje do první poloviny 20. století. Za první republiky fungovala v rámci jiných předmětů, její zavedení na všech školách v roce 1937 zastavil vznik protektorátu Čechy a Morava. Skutečně zavedena tak byla až v roce 1951 a zrušena v roce 1991. Měla by být dnes ve školách obnovena?

Ruská agrese by mohla změnit výuku ve školách. Hovoří se o branné výchově

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/457351-valka-na-ukrajine-zacala-debatu-o-branne-vychove-skolni-system-je-ale-zahlcny

Branná výchova ve školách je tématem, o kterém se v poslední době opět mluví. Sousední Polsko v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem oznámilo, že bude od září učit středoškoláky mimo jiné i zacházet se zbraněmi. A po znovuzavedení branné výchovy volají také někteří čeští politici.

Zájem o službu v armádě je od zahájení války na Ukrajině vyšší

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zajem-o-sluzbu-v-armade-je-od-zahajeni-valky-na-ukrajine-vyssi-40401239

Ministerstvo přemýšlí také o nějakém dobrovolném výcviku středoškoláků – v poskytování první pomoci, orientaci v terénu, topografii a dalším.

Co znamenají tři písmenka CPO?

https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-41550-co-znamenaji-tri-pismenka-cpo (audiokniha, zpoplatněno (19 Kč)

Archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek pomohl najít a technicky upravit vzácné snímky, které zazněly v éteru v roce 1937 nebo 1938. Problémy, kterými žila předválečná Československá republika, byly v mnoha ohledech nepochybně stejné jako ty naše dnešní, ale oproti současnosti tu byl přeci jen jeden fenomén navíc: tehdejší obyvatelé považovali za svou každodenní starost také CPO – civilní protileteckou ochranu.

Pořad Retro: Branné cvičení

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360019/

Vzpomínáte na socialistickou brannou výchovu a na chemické poplachy? Prostřednictvím pořadu Retro můžete znovu prožít branné cvičení a dozvědět se víc o historii branné výchovy v Československu v průběhu 20. století.

Částečná speciální očista po radioaktivním zamoření (1965)

https://www.youtube.com/watch?v=ucyxNQddmUY

Instruktážní film, který vychází z možného napadení státu, seznamuje občany se způsoby a prostředky ochrany a likvidace následků radioaktivního zamoření po jaderném útoku. Jaké druhy speciální očisty rozlišujeme? Jak má probíhat dezaktivace budov nebo dopravních prostředků? Kterým částem těla je důležité věnovat zvýšenou pozornost při hygienické očistě?

Speciální očista (branná výchova)

https://www.youtube.com/watch?v=MuXvtD6ISMw

Instruktážní krátký film Svazarmu ČSSR o částečné očistě po radioaktivním zamoření, které provází použití jaderných zbraní. Kdy je pohyb zcela zakázán a kdy povolen? Jaká opatření je při pohybu v zamořeném prostoru dodržovat?

Ochrana před účinky radioaktivního oblaku

https://www.youtube.com/watch?v=QiW7goA7LhA

Při pozemním jaderném výbuchu se zvedne mohutný sloup prachu, vznikne tak velký oblak obsahující radioaktivní částice. Tento oblak se pohybuje nad zemí hlavně vlivem výškového větru, přitom z něho vypadává radioaktivní prach. Ten je velmi nebezpečný pro lidské zdraví (nemoc z ozáření).

Protiradiační úkryty (1978)

https://www.youtube.com/watch?v=jzyCoeC8ydw

Při útoku jadernými zbraněmi vzniká radioaktivní spad. Lze radioaktivitu poznat a kde je nejsilnější? Ochranu proti radioaktivnímu spadu měly poskytovat úkryty, přičemž se počítalo s jejich provizorním zbudováním obyvateli svépomocí. Jak takovouto úpravu provést?

Činnost obyvatelstva za situací a signálů (1983)

https://www.youtube.com/watch?v=0wxU1HB0aRQ

Film ukazuje možný způsob chování obyvatelstva podle zásad stanovených pro činnost za situací signálů civilní obrany, jejichž provádění se řídilo pokyny orgánů civilní obrany. Jak zabezpečit domácnost? Co si připravit mezi nezbytné věci osobní potřeby? Jak se chovat v krytu?

Přežití za jaderného útoku (1951)

https://www.youtube.com/watch?v=8UW0LgiHFQQ

Americký film z 50. let vysvětluje nebezpečí spojené s atomovými zbraněmi, následky radiace a možnosti ochrany. Film byl vytvořen předtím, než byla vynalezena vodíková bomba, která šance na přežití jaderného útoku výrazně snižuje.

Slávek Janoušek: Pochodové cvičení

https://www.youtube.com/watch?v=Ca3JKZXs9Gk

Známá píseň českého písničkáře Slávka Janouška o pochodovém cvičení.

Šimek a Grossmann: Branné cvičení

https://www.youtube.com/watch?v=8RfBnTJ87Jg

Audiopodoba povídky Branné cvičení od dvojice Šimek a Grossmann.

Rozhovor s Janem Šimkem o výstavě Škola a válka

https://www.youtube.com/watch?v=QCTp5IarWHc

Rozhovor s PhDr. Janem Šimkem PhD., kurátorem výstavy Škola a válka. Branná výchova v české škole, kterou bylo možné vidět v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Moderátor Roman Škoda se kurátora vyptal na expozici i na záležitosti spojené s válečným konfliktem na Ukrajině, které s obsahem výstavy souvisí.