O projektu

K závažným důsledkům pandemie covidu-19 náleží omezený přístup ke vzdělávání. Pandemickou krizí v oblasti vzdělávání byla enormně dotčena skupina seniorů. S obavami o jejich zdraví, s uzavřením vysokých škol a s přechodem k distančnímu studiu byla v podstatě paralyzována výuka seniorů na univerzitách třetího věku. V České republice tyto univerzity navštěvuje přibližně šedesát tisíc studentů, k nejoblíbenějším oborům přitom patří historické vědy. Právě tímto směrem se vydal projekt specifické 4. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury České republiky nazvaný Senioři – nositelé historické paměti 20. století: Distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19.

Cílem projektu je prostřednictvím webového portálu Tohle jsme prožili vytvořit novou otevřenou digitální platformu distančního vzdělávání seniorů v historických vědách a příbuzných oborech. Jejím prostřednictvím chceme přispět k širší dostupnosti seniorského vzdělávání, a tím i k udržení kvality života a sociálních kontaktů seniorů. Tématem webového portálu jsou dějinné krize a překonávání krizových momentů lidského života a společnosti s pomocí historické paměti. Dokumentární roadmovie Tohle jsme prožili se věnuje společensky velmi aktuálním tématům: přírodním katastrofám, veřejnému zdraví, civilní ochraně a hospodářským krizím. Didaktická videa Prameny online seniory vybízejí k práci s pramennými dokumenty v digitálním prostředí. Aktivní přístup uživatelů webového portálu je podpořen možností sdílet vlastní textové, obrazové a audiovizuální dokumenty.

 

Projektový tým:

Martin Jemelka, historik, autor projektu
Dagmar Hájková, historička
Pavel Helan, historik
Pavel Horák, historik
Jitka Jindřišková, historička a filoložka
Soňa Martinovská, archivářka
Ivo Bystřičan, sociolog, scenárista, režisér
Lucie Zormanová, didaktička vzdělávání dospělých

Více o genezi a cílech projektu si lze přečíst ZDE.

Kontakt

E-mail: info@tohlejsmeprozili.cz

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8
Česká republika