Knihy

Beletrie

antologie Pandezie (sbírka pandemické poezie)

antologie Za oknem. 19 spisovatelů proti covid-19

Shigor Birdman: Kronika konce světa

Ilona Borská: Kdo zachránil jeden život

Dan Brown: Inferno

Albert Camus: Mor

Karel Čapek: Bílá nemoc

Daniel Defoe: Deník morového roku

Karel Driml: Bacilínek. Loutková tragikomedie (dostupné online)

Noah Gordon: Ranhojič

Thomas Mann: Čarovná hora

Peter May: Karanténa

Alena Morštajnová: Hana

Edgar Ellen Poe: Maska červené smrti

Karel Poláček: Vyprodáno (dostupné online)

Erich Maria Remarque: Nebe nezná vyvolených

Emily St. John Mandel: Stanice 11

Odborná a populárně-naučná literatura

John M. Barry: The Great Influenza. The Story of the Deadliest Pandemic in History

Klaus Bergdolt: Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku

Karel Černý: Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku

Karel Černý, Jiří M. Havlík: Jezuité a mor

Karel Černý: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lékařství (vyjde 11/2022)

Jean-Nöel Fabiani, Philippe Bercovici: Neuvěřitelné dějiny lékařství

Fang Fang: Deník z Wu-chanu

Mark Honigsbaum: Living with Enza. The forgotten story of Britain und the Great Flu Pandemic of 1918

Zdeněk Ježek: Ve znamení neštovic

Pavla Jirková: „Větší-li se, či menší mor“: Raně novověké morové epidemie v českých zemích

kol. autorů: Kronika doby covidové

Michal Kubal, Vojtěch Gibiš: Pandemie

Richard Platt: Neštovice, mor a jiné pohromy

Richard Preston: Zákeřná ebola

Tom Quinn: Flu. A Social History of Influenza

Šárka Caitlín Rábová: Tuberkulóza a společnost. Obrazy nemoci v 19. a 20. století

Martina Riebauerová, Petr Smejkal: Síla viru. Kronika jedné pandemie (rozhovor)

Harald Salfellner: Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918

Timothy Snyder: Nemocná Amerika

Laura Spinney: Bledý jezdec – Španělská chřipka z roku 1918 a jak změnila svět

Petr Svobodný, Ludmila Hlaváčková: Dějiny lékařství v českých zemích

Vladimír Vondráček: Lékař vzpomíná (1895–1920); Lékař dále vzpomíná (1920–1938); Konec vzpomínání (1938–1945)

Eduard Wondrák: Historie moru v českých zemích