Knihy

Beletrie

Alfred Döblin: Berlín, Alexandrovo náměstí

Josef Filgas: Zapomenutá Ostrava

Ernest Hemingway: Mít a nemít

Wenzel Jaksch: Ztracené vesnice, opuštění lidé

Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí

Erich Kästner: Fabian

JP Koskinen: Ohnivé křídlo

Ivan Landsman: Pestré vrstvy

Karin Ledecká: Šikmý kostel 1, 2

Betty MacDonald: Kdokoli může dělat cokoli

Marie Majerová: Siréna

Lisa McInerney: Nádherná kacířství

Martin Andersen Nexö: Pelle dobyvatel

Joyce Carol Oates: Zahrada pozemských slastí

Ladislav Pecháček: Vážení přátelé, ano

Marie Pujmanová: Lidé na křižovatce

Upton Sinclair: Automobilový král

Upton Sinclair: Petrolej

Jiří Stano: Křížová cesta tří františkánů

John Steinbeck: Hrozny hněvu

Erwin Strittmatter: Paličák Ole

Ján Šimko: Plzeň 1953 (divadelní dokudrama)

Ladislav Třenecký: Černé mámení

Ladislav Třenecký: Zapomenutý revír

Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul

Ludwig Winder: Upír

Christa Wolf: Rozdělené nebe

LITERATURA ODBORNÁ A POPULÁRNĚ NAUČNÁ

Pavel Cibulka, Milan Hlavačka: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén

Jana Geršlová, Milan Sekanina: Lexikon našich hospodářských dějin

Petr Gibas a kol.: Zahrádkové osady: stíny minulosti nebo záblesky budoucnosti?

Jan-Otmar Hesse, Roman Köster, Werner Plumpe: Die Große Depression: die Weltwirtschaftskrise 1929–1939

Stanislav Holubec: Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době

Martin Jemelka (ed.): Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny

Martin Jemelka: Na Šalomouně. Společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950)

Zdeněk Jirásek, Jaroslav Šůla: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1

kol. autorů: Naše měna je pevná. Plzeň a měnová reforma 1953

Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace

Rudolf Kučera: Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918

Jan Logemann, Reinhild Kreis: Konsumgeschichte

Marek Loužek, Ladislav Tajovský (eds.): Velká deprese

Dana Musilová: Měnová reforma 1953 a její sociální důsledky. Studie a dokumenty

Jakub Rákosník, Igor Tomeš: Sociální stát v Československu. Právně-institucionální vývoj v letech 1918–1992

Jakub Rákosník, Jiří Noha: Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934

Benjamin Roth: The Great Depression. A Diary

Milan Sekanina: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu

Amity Shlaes: The Forgotten Man. A New History of the Great Depression

Petra Schindler-Wisten: O chalupách a lidech. Chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace

Jakub Šlouf: Praha v červnu 1953. Dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy

Jakub Šlouf: Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

Zbyšek Šustek, Vít Karasiewicz, Martin Klim: Odběrní poukazy Tuzexu

Jiří Štěpek: Sto let přídělových systémů na území bývalého Československa 1915–2015

Ladislav Toušek a kol.: Karlov mezi industriální a postindustriální společností

František Vencovský: Vzestupy a propady československé koruny

Milan Vodička: Den, kdy došly prachy. Jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my

Jan Vondráček: Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v protektorátu Čechy a Morava 1939–1945