Knihy

Beletrie a vzpomínky

Scott Carson: Chlad

Sandrine Collette: Poslední příliv

John Creasey: Potopa

Otomar Dvořák: Nebeská stavidla se otevřela…

Stanislava Dvořáková: A Orlice nebyla tichá

Zane Grey: Boulder Dam

Vladimír Kunst: Desná. Protržená přehrada 1916: osudy pěti sirotků jedné rodiny

Jiří Svetozar Kupka: Rušné dny

Anatolij Vasiljevič Kuzněcov: Legenda o řece

Radka Kvačková: Povodeň a já

Jaroslav Kvapil: Nad zříceninou Karlova mostu

Jaroslav Kvapil: Povodeň v Čechách 1890 (dostupné online)

Marie Majerová: Přehrada

Vladimír Michal: Tady začíná moře

Josef Moník: Povodeň

Todor Monov: Smrt neexistuje

Margriet de Moor: Utonulá

Anatolij Ivanovič Moškovskij: Angara je moje řeka

Pavel Novák: Příběhy z vody a bláta

Zdeněk Pluhař: Modré údolí

Ema Řezáčová: Proudy. Povídky o lidech z přehrady

Helena Sobková: Pohádka o protržené přehradě

Zdeněk Svěrák: Strážce nádrže

Truchlivá píseň o velké povodni (dostupné online)

Odborná a populárně-naučná literatura

František Augustin: Povodeň v Čechách roku 1890

Rudolf Brázdil a kol.: Historie počasí a podnebí v Českých zemích, sv. VII, Historické a současné povodně v České republice

Vojtěch Broža a kol.: Vodohospodářské stavby

Vojtěch Broža a kol.: Přehrady Čech, Moravy a Slezska

Ivo Dostál, Libuša Papšíková, Tomáš Řehánek: Povodeň na řece Moravě v červenci 1997

Josef Fryš: Spoutaná řeka. Zrození orlické přehrady

Lenka Hašková: Vltavská kaskáda

Josef Hladný a kol.: Katastrofální povodeň v České republice v srpnu 2002

Petr Hudler a kol.: Povodeň 2002

Miloš Konvička a kol.: Město a povodeň. Strategie rozvoje měst po povodních

Jan Kozák a kol.: Povodně v českých zemích

Stanislav Kratochvíl: Vodní nádrže a přehrady

Jiří Křivánek, Jan Němec, Jan Kopp: Vodní díla v České republice

Lenka Kuhar Daňhelová: Život s povodněmi

Zdeněk Kukal: Přírodní katastrofy

Jakub Langhammer (ed.): Povodně a změny v krajině

Dana Nývltová: Protržená přehrada na Bílé Desné 1916–2016

Pavlína Pospíšilová: Vodní elektrárna „Hučák“ Hradec Králové 1910–1998

Harald Salfellner (ed.): Praha pod vodou

Ladislav Satrapa, Aleš Havlík, Tomáš Picek: Vodní hospodářství – vodní toky a vodní stavby

Miroslav Sobotka: Povodně a záplavy

Antonín Smrček: O bezpečnosti zemních hrází pro vodní stavby a příčinách katastrofy na Bílé Desné

Pavla Státníková: Zmizelá Praha. Povodně a záplavy

Jan Stráský: Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce

Kamila Šírová-Motyčková, Jiří Šíř: Technické památky České republiky – mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další

Milan Švihálek: Stavitel přehrad. Putování legendárního moravského vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím

Václav Tlapák, Jaroslav Herynek: Malé vodní nádrže

Karel Trejtnar a kol.: Přehrady Povodí Labe

Ladislav Votruba: Naše velké vodní stavby socialismu

Ladislav Votruba, Adolf Patera: Povodně v Čechách v dílech českých historiků a kronikářů (11.–19. století)

Ladislav Žák: Jizerskohorské přehrady

Ladislav Žák: Katastrofa na Bílé Desné