Legislativní chronologie

Meziválečné Československo

Účelem branné výchovy podle zákona č. 184/1937 Sb., o branné výchově, bylo „pěstovati v obyvatelstvu podle jeho věku, vzdělání a povolání ony mravní vlastnosti, tělesnou zdatnost, znalosti a dovednosti, jichž je třeba k obraně státu“. Zákon tedy především apeluje na osobní morálku. Protože však vstoupil v platnost 1. září 1938, nemohl být vzhledem k dalšímu vývoji realizován.

Plné znění zákona: https://www.aspi.cz/products/lawText/1/6954/1/2/zakon-c-184-1937-sb-o-branne-vychove

Problematiku civilní ochrany ošetřoval například také zákon č. 131/1936 Sb., o obraně státu. Rozsáhlá právní norma výrazně posilovala pravomoc státu intervenovat v branném zájmu do soukromé sféry pod hrozbou sankcí, a to nejen za branné pohotovosti státu, ale i v době mírových příprav na tento stav.

Státní socialismus 1948–1972

V zákoně č. 92/1951 Sb., o branné výchově, se již odráží důraz na celistvý ideologický systém. Účel branné výchovy definuje jako „zajištění řádné přípravy nejširších vrstev pracujícího lidu k plnění úkolů obrany vlasti, prohloubení jednoty pracujícího lidu s lidově demokratickou armádou, výchova pracujícího lidu k věrnosti a spojeneckému svazku se Sovětským svazem a se státy lidové demokracie, zvýšení jeho odhodlanosti a schopnosti k obraně vlasti a tím i úsilí o zajištění světového míru“.

Plné znění zákona: https://www.aspi.cz/products/lawText/1/26237/1/2/zakon-c-92-1951-sb-o-branne-vychove

Novela zákona z roku 1952, zákon č. 87/1952 Sb., o reorganisaci branné výchovy, přenesla odpovědnost za brannou výchovu ze škol na „dobrovolné organizace“, zejména na centrálně řízený Svaz pro spolupráci s armádou, takzvaný Svazarm.

Plné znění zákona: https://www.aspi.cz/products/lawText/1/26692/1/2/zakon-c-87-1952-sb-o-reorganisaci-branne-vychovy/zakon-c-87-1952-sb-o-reorganisaci-branne-vychovy

Státní socialismus 1973–1989

Dosud poslední zákon o branné výchově, zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, pojímal brannou výchovu jako celistvý program v rámci celoživotního vzdělávání. Podrobně určoval rozsah a obsah jak školní branné výchovy, tak přípravu branců a občanů k civilní obraně.

Plné znění zákona: https://www.aspi.cz/products/lawText/1/32430/1/2/zakon-c-73-1973-sb-o-branne-vychove/zakon-c-73-1973-sb-o-branne-vychove

Současnost

Celistvý systém branné výchovy prakticky zanikl v roce 1991 zrušením zákona o branné výchově z roku 1973 (zákon č. 217/1991 Sb.).

Plné znění zákona: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mrrg4