Pravidla diskuse

Otevřít uživatelům prostor pro diskusi považujeme za významnou součást našich webových stránek.

Věříme, že diskuse může být přínosná každému návštěvníkovi, ať už se jí bude chtít aktivně účastnit, nebo jen příspěvky procházet a pročítat.

Aby se mohl tento prostor stát příjemným místem k setkávání a debatě nad jednotlivými tématy, je třeba dodržovat několik základních pravidel:

  • Je zakázáno uveřejňování příspěvků a komentářů, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony České republiky.
  • V příspěvcích a komentářích nebudeme tolerovat vulgarity, pomluvy ani osobní útoky. Diskuse musí být vedena slušně, bez urážek a nesmí podněcovat k nenávisti.
  • Diskusní prostor nesmí být zneužíván ke spamování, šíření reklamy nebo odkazů na stránky s nelegálním či nesouvisejícím obsahem.

Každý uživatel vstupující do diskuse se zavazuje tato pravidla dodržovat. V případě jejich porušení si provozovatel portálu vyhrazuje právo nevhodné komentáře odstranit, a to bez předchozího upozornění.