< Zpět na Tohle jsme prožili

Voda je živel

Povodně a selhání lidského faktoru v hospodaření s vodou. Navštivte pozůstatky protržené přehrady na Bílé Desné (1916), nádrž Souš a obce Desná a Tanvald v Jizerských horách, vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové a Litomyšl, kterou v roce 1984 krátce za sebou postihly hned dvě záplavy. Vodohospodáři, ekologové, historici, vodní stavitelé i zástupci městské samosprávy se zamýšlejí nad fatálními dopady neprozřetelného nakládání s vodou a vodními díly v krajině.

Přehled událostí na mapě

Za Protrženou přehradou

Z Josefova Dolu se vydejte po žluté do mírného kopce až k Protržené přehradě. Z tamní krátké naučné stezky odbočte k památníku obětem 18. září 1916. Pomník byl ke stoletému výročí neštěstí vytvořen z kusu původní hráze a omotán pásy se jmény obětí. Z rozcestí pokračujte po neznačené cyklostezce kopírující vodní tok Bílá Desná. Po cestě se vám naskytne vyhlídka na řeku i vodopády. Vedle mostu u bývalého Karnetova mlýna nemiňte památný balvan, který přinesla voda z přehrady Desná a který tu neštěstí připomíná od roku 1937. Pokračujte prohlídkou obce Desná, odkud je vlakové i autobusové spojení.

Zapojte se do diskuse

Kolik jste ve vaší obci zažili povodní?

Jaká protipovodňová opatření považujete za nejúčinnější?

Byli jste někdy na exkurzi ve vodní elektrárně? Co vám z návštěvy utkvělo v paměti?

Vstoupit do diskuse

Odkazy na další zdroje